28.4.13

the story of luke

Luke henüz yeni reşit olmuş, otistik bir geçtir. babası belli olmadığı gibi annesi tarafından da terkedilmiştir çok ufakken. anneannesi, dedesi tarafından yetiştirilmiştir. eğitimini evde almıştır. hiç sosyalleşmemiş, dışarısını hiç tanımamıştır. ninesi ölünce dedesi de artık fenalaşıp huzurevinin yolunu tutunca Luke biraz açıkta kalır. kuzenlerinin yanına taşınır ve böylece "hayata balıklama atlayış" hikayesi başlar.

Luke önce cinsel kimliğini keşfeder, sonra insan ilişkilerini, ardından geçimini sürdürme çabaları başlar. dışlanır, hayalleri yıkılır, devam etme gücü arar. bir hedef seçmelidir kendine.

Her ne kadar Luke senin, benim gibi biri gibi çizilmemişse de aslında çoğu erkekle aynı kaderi paylaşır. bizim hikayemizden çok da farklı değildir. ilk kazandığı parayla sevdiğinin yanına gitmeyi düşler. hikayesinde ani sürprizlere, mucizelere yoktur. ayakları yere basar. gerçektir, serttir ve bununla yaşamaya alışması gerekir. kimi zaman çığlık atarak, kimi zaman da pancake yaparak...


Tepkiler:

0 yorum :